Eigen risico

Bij de hervorming van het zorgstelsel is in 2008 het verplicht eigen risico ingevoerd voor de zorgverzekeringen. Dit eigen risico was destijds €150 per jaar. Inmiddels is het eigen risico gestegen naar €220 per jaar waardoor een steeds groter deel van de ziektekosten voor eigen rekening komt. Eind april is een nieuw begrotingsakkoord gesloten tussen diverse regeringspartijen om een forse bezuiniging op de kosten van de zorg mogelijk te maken, het Kunduz-akkoord. Uit dit akkoord volgt een verdere stijging van het eigen risico naar €350 per jaar in 2013. Hiermee is het eigen risico per persoon in 2013 meer dan verdubbeld sinds de invoering ervan in 2008.
Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Kinderen t/m 18 jaar hebben dus geen verplicht eigen risico. Elke basisverzekering heeft naast het verplichte eigen risico ook een vrijwillig eigen risico van standaard €0. Dit vrijwillig eigen risico kan door iedereen naar eigen inzicht verhoogd worden om zo de premie van de zorgverzekering te verlagen. Hoe hoger dit eigen risico is, hoe lager de verzekeringspremie wordt.

Naast het standaard verplicht eigen risico bestaat er ook de eigen bijdrage voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Deze eigen bijdrage zal waarschijnlijk in 2013 stijgen. Wie hoge zorgkosten heeft betaalt het volledige eigen risico waardoor de zorgkosten flink op kunnen lopen. Met name chronisch zieken krijgen te maken met hoge kosten voor bijvoorbeeld medicijnen die niet vergoed worden door de basisverzekering. Er bestaat een compensatieregeling eigen risico voor chronisch zieken en mensen die langer dan een half jaar in een AWBZ-instelling zijn verbleven. Deze regeling wordt uitgevoerd door het CAK in Den Haag.

Door: