Zorgverzekering 2014

In 2014 zal er weer veel gaan veranderen met betrekking tot de samenstelling van het basispakket binnen de zorgverzekering. In veel gevallen zal dit negatief gaan uitpakken voor de consument. Vandaar dat het nog interessanter wordt om alle zorgverzekeringen voor 2014 te vergelijken op basis van premie, dekking, kwaliteit en ervaringen. Bekijk hieronder het laatste nieuws omtrent het zorgstelsel in NL.
Ook benieuwd naar de veranderingen voor de zorgverzekering in 2015?
zorg

Zorgverzekering 2014: twee stappen in de goede richting

Recentelijk publiceerde ik de wijzigingen voor het basispakket voor 2014. Zoals toen al bleek, veranderd er niet heel veel en blijven – gelukkig – grote bezuinigingen uit. Mogelijk dat dit te maken heeft met het zogenoemde Zorgakkoord, waarin staat dat bezuinigingen in de zorg niet voor rekening zullen komen van de consument. Afijn, dat is natuurlijk goed nieuws, maar toch wil ik nog twee belangrijke punten eruit halen, die niet eerder zijn belicht.

Lees verder »

Vrije zorgkeuze

Meerderheid tevreden met vrijwillig verhogen eigen risico

De afgelopen maand hielden we onze bezoekers de volgende vraag voor: “Heb jij er goed aan gedaan om het eigen risico vrijwillig te verhogen in 2013?”. Dit betrof uiteraard alleen de mensen die daadwerkelijk eind 2012 het eigen risico vrijwillig hebben verhoogd van hun zorgverzekering naar 450 – 750 euro in plaats van de minimale 350 euro. En wat blijkt, 58 procent van de 614 respondenten is tot dusver tevreden over de keuze en heeft dus nog niet of weinig van het eigen risico moeten betalen in 2013.

Lees verder »

zorg

Wijzigingen basispakket zorgverzekering in 2014

Zojuist heeft de rijksoverheid een persbericht gepubliceerd met daarin de wijzigingen voor het basispakket van de zorgverzekering in 2014. Met wellicht de belangrijkste conclusie dat per 1 januari van het volgende jaar geen behandelingen en/of hulpmiddelen uit het basispakket worden bezuinigd. Wel zullen er enkele wijzingen worden doorgevoerd bij de organisatie van Geestelijke Gezondheidszorg evenals de bekostiging van twee soorten medische hulpmiddelen.

Lees verder »

Eigen risico omhoog in 2013

Eigen risico zorgverzekering vergoed door je reisverzekeraar?!

Dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering 350 euro per persoon. De volgende reisverzekeraars vergoeden het eigen risico niet; Interpolis, Avéro-Achmea, Allianz, HEMA en Zilveren kruis Achmea.

Lees verder »

Zorg- of reisverzekering tijdens vakantie in het buitenland?

Zorg of reisverzekering? Controleer voor je vakantie hoe je verzekerd bent! De zorgverzekeraar vergoedt niet altijd de kosten in het buitenland. Doen ze dit wel dan vaak tegen Nederlands prijspeil en dat is vaak onvoldoende.

Lees verder »

eigen risico 2013

Patiënt kan behandeling niet meer betalen door eigen risico

Een steeds vaker gehoord probleem bij huisartsen is dat de patiënt geen geld zegt te hebben voor een behandeling. Het doktersadvies wordt daarom door financiële redenen naast zich neergelegd en de voorgeschreven medicijnen worden bijvoorbeeld nooit opgehaald. Uit een enquête onder Nederlandse huisartsen blijken voor lageropgeleide met dit probleem te kampen.

Lees verder »

Hoe iedere euro besteed wordt van de zorgpremie

De hoogte van de zorgpremie is de afgelopen jaren flink gestegen en is nu voor 2013 gelijk gebleven of lichtelijk gedaald. De plannen zijn – dankzij grote winsten van zorgverzekeraars – dat de zorgpremie ook in 2014 verlaagd wordt. We betalen met gemiddeld meer dan 100 euro per maand om verzekerd te zijn voor zorg, maar wat doen de verzekeraars met dit geld wat ze van ons verzekerden ontvangen?

Lees verder »

Moeten klinieken voorrang krijgen bij zorgverzekeraars?

De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) wil dat zorgverzekeraars voorrang gaan geven aan klinieken bij het inkopen van zorg. Volgens deze brancheorganisatie zijn klinieken in veel gevallen goedkoper, omdat zij meer gespecialiseerd zijn en hierdoor dus efficiënter kunnen behandelen. Volgens de ZKN sluiten zorgverzekeraars eerst contracten af met de ziekenhuizen, waardoor er nog maar 4 procent aan zorg wordt ingekocht via de klinieken in Nederland.

Lees verder »

risico

Tevreden met het verhogen van eigen risico in 2013? (tot dusver)

Halverwege december vorig jaar konden we uit eigen cijfers concluderen dat minimaal 15 procent heeft gekozen voor een hoger eigen risico in 2013 van diegene die is overgestapt van zorgverzekering. Het grootste deel hiervan (rond de 12 procent) heeft gekozen voor het maximale bedrag, namelijk 850 euro, in plaats van het minimale (350 euro). Als je dit bedrag vrijwillig had verhoogd, dan kon je 20 euro per maand op je zorgpremie besparen.

Lees verder »

Anno12, nieuwe zorgverzekeraar vanaf 2014

Al 25 jaar is er geen compleet nieuwe verzekeraar bijgekomen in de zorgverzekeringenmarkt. Maar per 1 januari 2014 gaat hier mogelijk verandering in komen, met de zorgverzekeraar Anno12, die zich probeert te onderscheiden door haar coöperatieve model. Waarbij de klant 100 procent eigendom is van de verzekeraar en dus de koers mede kan bepalen.

Lees verder »

Door: